کلاه ایمنی سبز

کلاه ایمنی سبز

استفاده از کلاه های ایمنی برای حفاظت از سر کارکنان بخش های مختلف در کارگاه های تولیدی و نیز ساختمان ها می باشد .

این محصول در انواع رنگ های مختلفی به تولید می رسد که هر رنگ از آن نشان دهنده ی بخشی از فعالیت های یک مجموعه

می باشد که برعهده یک شخص گذاشته می شود .

رنگ این کلاه ها از استاندارد جهانی برخوردار است و در نتیجه در هر جای دنیا رنگ کلاه ایمنی نشان دهنده ی وظیفه ی شغلی

هر فرد می باشد. یکی از طیف رنگی این محصول منوط به رنگ سبز می باشد که در تمامی کارگاه های تولیدی از آن ها به کار

گرفته می شود . 

کلاه ایمنی سبز

کلاه ایمنی رنگ سبز مخصوص مهندسان فنی می باشد که مسئولیت فنی و تمامی خدمات فنی و نیز ایمنی کارگاه ها را برعهده

دارند می باشد. این کلاه برای محافظت از سر این افراد در برابر هر نوع برق گرفتگی ، برخورد اشیاء و ... می باشد.

سختی این محصول باید به گونه ای باشد که بتواند افراد را در برابر این آسیب ها حفظ نماید. 

معمولا رنگ این کلاه ها را روشن در نظر می گیرند تا در نور کم و شب هنگام نیز قابل روئت بوده و قابلیت تشخیص فعالیت آن ها

را داشته باشند.

کلاه ایمنی سبز

این کلاه ها باید توانایی این را داشته باشند که در برابر ضربات محکم ، گرد و غبار و نیز سایر موارد مقاوم باشند و طراحی هر کلاهی

نسبت به  نوع کاربرد آن طراحی شده است .

کلاه ایمنی سبز

                                                                                                                                                          

کلاه ایمنی سبز 

( یک محصول وجود دارد. )