ستون ریز 110 لیتری

ستون ریز 110 لیتری

ستون ریز ها یکی از انواع ماشین آلاتی می باشد که در صنعت ساختمان سازی کاربرد دارد و دارای انواع مختلفی چون 110 لیتری می باشد . 

برروی این دستگاه پاکتی تعبیه شده است که قابلیت جا به جایی داشته و برروی شاسی به سمت بالا و پایین منتقل می شود . بتن درون این 

پاکت ریخته می شود و به سمت بالا هدایت شده و درون ستون ها ریخته می شود . ظرفیت این پاکت به صورت 110 لیتری می باشد .

ستون ریز 110 لیتری

ستون ریز 110 لیتری 

( 2 محصول وجود دارد )