کلاه ایمنی زرد

کلاه ایمنی زرد

به کلاهی که بیشتر افراد و نیروهای کارهای ساختمانی و صنعتی از آن استفاده می‌کنند کلاه ایمنی کارگری گفته می‌شود چرا که بیشتر  افراد تشکیل دهنده پروژه های ساختمانی و صنعتی کارگران می باشند .

 رنگ زرد در کلاه ایمنی اصولا مخصوص فعالیتهای ساختمانی و صنعتی می باشد کلاه ایمنی کارگری با توجه به حیطه کاری و قسمتی که کارگران در آن کار می‌کنن...

کلاه ایمنی زرد

به کلاهی که بیشتر افراد و نیروهای کارهای ساختمانی و صنعتی از آن استفاده می‌کنند کلاه ایمنی کارگری گفته می‌شود چرا که بیشتر  افراد تشکیل دهنده پروژه های ساختمانی و صنعتی کارگران می باشند .

 رنگ زرد در کلاه ایمنی اصولا مخصوص فعالیتهای ساختمانی و صنعتی می باشد کلاه ایمنی کارگری با توجه به حیطه کاری و قسمتی که کارگران در آن کار می‌کنند رنگ های متفاوتی دارند ولی به صورت عمومی رنگ زرد برای کلاه ایمنی مخصوص کارگران می باشد.

معمولاً درتولید و عرضه کلاه های ایمنی از رنگ‌های روشن استفاده می گردد و دلیل استفاده از رنگ‌های روشن هم داشتن دید خوب آنها که از دور کاملاً مشخص می باشند و این باعث جلوگیری از بروز خطرات و آسیب های ناگوار در مناطق پر خطر برای کارگران و کارکنان می شود.

کلاه ایمنی زرد

کلاه ایمنی زرد رنگ در کل برای کارگران و تمام افرادی که وظیفه جابجایی و استفاده از تجهیزات خاص و پرخطر را در محیط کاری خود دارند کاربرد دارد .

در هر صنعتی قشر کارگری در معرض بیشترین خطرات و اتفاقات ناگوار در هنگام کار کردن می باشند بنابراین به دلیل اینکه رنگ زرد بهترین رنگ هست که چشم می‌توان آن را به راحتی تشخیص دهد بنابراین برای ایمنی بیشتر این افراد از کلاه ایمنی زرد رنگ استفاده می کنند.

کلاه ایمنی زرد

عمر مفید استفاده از کلاه ایمنی

همانند رنگ کلاه ایمنی هیچ استانداردی برای طول عمر کلاه نیز وجود ندارد و بستگی به شرایط استفاده و نگهداری از آن دارد.

تاریخ درج شده روی کلاه ایمنی تاریخ تولید کلاه می باشد و بر اساس توصیه اکثر سازندگان کلاه ایمنی در شرایط معمولی عمر مفید کلاه ایمنی ۵ سال و در شرایط سخت نیز دو سال می باشد.

 نکته بسیار مهمی که اکثر تولیدکنندگان کلاه ایمنی به آن اشاره می‌کنند این است که زمان تعویض کلاه از زمان تاریخ تولید کلاه مدنظر می‌باشد چرا که حتی در صورت استفاده نکردن از کلاه باید در بین این بازه زمانی که به آن اشاره شد کلاه ایمنی باید تعویض گردد چون مواد به کار رفته در پوسته کلاه خاص ضربه گیری خود را حتی بدون استفاده کردن از دست می‌دهد.

 

بیشتر

کلاه ایمنی زرد 

( یک محصول وجود دارد. )