دستگاه خم و برش میلگرد مدل SMB-S32

دستگاه خم و برش میلگرد مدل پی 32

دستگاه خم و برش یکی از انواع ماشین آلاتی است که در صنعت به کار گرفته می شود و بیشترین کاربرد را در صنعت ساخت و ساز دارد. در این صنعت 

به منظور ساخت سازه ها نیاز است که از میلگردهای فلزی و یا همان میلگرد های آهنی استفاده وشد که خم دادن و یا برش آن ها توسط دست امکان پذیر

نمی باشد و در نتیجه نیاز است که از این دستگاه استفاده شود. 

این نوع از دستگاه ها به جهت برش دادن و خم دادن میلگردهایی با قطر 32 میلی متر به کار می روند .

https://sanatgare.com/shop-admin/index.php?controller=AdminCategories&id_category=12&conf=4&token=4401c7c061116492ad7d116b6837485c

دستگاه خم و برش میلگرد مدل SMB-S32 

( یک محصول وجود دارد. )