ولت متر چهل و هشت

ولت متر چهل و هشت

این وسیله نیز یکی از ابزارآلاتی می باشد که در صنعت جهت اندازه گیری و نمایش مقدار واقعی ولتاژ مدار در صنعت برق و الکترونیک کاربرد دارد.

ولت متر چهل و هشت

ولت متر چهل و هشت 

( یک محصول وجود دارد. )