دریل شارژی 2 دور چکشی

دریل شارژی 2 دور چکشی

از این نوع دستگاه برای سوراخ کردن سطوح مختلف از جمله فلزات ، دیوار و ... استفاده می شود که به صورت شارژی می باشند.

دریل شارژی 2 دور چکشی

دریل شارژی 2 دور چکشی 

( یک محصول وجود دارد. )