ترموستات تک نمایشگر و دو نمایشگر ولومی

ترموستات تک نمایشگر و دو نمایشگر ولومی

از این نوع وسیله نیز جهت کنترل کردن و نیز اندازه گیری میزان دمای محیط و دستگاه به کار برده می شود که دارای دستگاهی با دو نمایشگر می باشد.

ترموستات تک نمایشگر و دو نمایشگر ولومی

ترموستات تک نمایشگر و دو نمایشگر ولومی 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )