ترموستات تک نمایشگر دیجیتال

ترموستات تک نمایشگر دیجیتال

این دستگاه یکی از انواع مختلف تجهیزات و ابزارهای کنترلی می باشد که برای سنجش میزان دما و رطوبت در انواع سیستم های صنعتی و ... به کار می رود.

ترموستات تک نمایشگر دیجیتال

ترموستات تک نمایشگر دیجیتال 

( 2 محصول وجود دارد )