برق و الکترونیک

برق و الکترونیک

برق و الکترونیک 

( 13 محصول وجود دارد )

زیرشاخه ها

 • آمپرمتر

  آمپرمتر

  این نوع از دستگاه یکی از ابزارهای اندازه گیری شدت جریان عبوری برق در مدار می باشد که معمولا در صنعت برق و الکترونیک و صنایعی که 

  با برق و موتور سر وکار دارند به کار گرفته می شوند.

  آمپرمتر

 • ولت متر تک فاز

  ولت متر تک فاز

  این دستگاه نیز ابزاری جهت اندازه گیری میزان اختلاف پتانسیل موجو در بین دو سر مدار می باشد که در صنعت برق و الکترونیک و تمامی

  صنعت هایی که با برق سر و کار دارند به کار گرفته می شود.

  ولت متر تک فاز

 • ولت متر سه فاز

  ولت متر سه فاز

  از این وسیله نیز برای اندازه گیری اختلاف پتانسیل دو سر مدار به کار گرفته می شود که به صورت سه فاز به کار می رود و درواقع برای 

  اندازه گیری این مقدار برای برق با ولتاژ سه فاز می باشد.

  ولت متر سه فاز

 • مولتی متر سه فاز

  مولتی متر سه فاز

  مولتی متر ها نیز یکی از ابزارهای اندازه گیری می باشد که درواقع ترکیبی از ولت متر و آمپرمتر می باشد. از این وسیله برای اندازه گیری ولتاژ و

  شدت جریان به کار برده می شود.

  مولتی متر سه فاز

 • ابزار و تجهیزات اندازه گیری

  ابزار و تجهیزات اندازه گیری

  از این ابزار که دارای انواع مختلفی می باشند در صنعت برای اندازه گیری کمیت های مختلفی به کار برده می شوند که از جمله آن ها می توان به 

  ولت مترها ، آمپر مترها و ... اشاره کرد.

  ابزار و تجهیزات اندازه گیری

 • ابزارهای کنترل

  ابزارهای کنترل

  از این نوع دستگاه ها به عنوان ابزارهایی جهت کنترل کردن سیستم های سرمایشی و گرمایشی در صنعت برق و الکترونیک به کار گرفته می شود.

  ابزارهای کنترل

 • ولت متر چهل و هشت

  ولت متر چهل و هشت

  این وسیله نیز یکی از ابزارآلاتی می باشد که در صنعت جهت اندازه گیری و نمایش مقدار واقعی ولتاژ مدار در صنعت برق و الکترونیک کاربرد دارد.

  ولت متر چهل و هشت

 • ولت متر ومحافظ تابلویی 48

  ولت متر ومحافظ تابلویی 48

  یکی از ابزارهای کاربردی در صنعت برق و الکترونیک می باشد که برای اندازه گیری مقدار واقعی ولتاژ به همراه محافظ تابلویی ارائه می شود.

  ولت متر ومحافظ تابلویی 48

 • ولت متر نود و شش

  ولت متر نود و شش

  از این وسیله جهت اندازه گیری و نمایش مقدار دقیق ولتاژ در صنعت برق و الکترونیک استفاده می شود.

  ولت متر نود و شش

 • ولت متر و محافظ ولتاژ تابلویی 96

  ولت متر و محافظ ولتاژ تابلویی 96

  از این وسیله برای اندازه گیری و نمایش مقدار دقیق ولتاژ سیستم های الکترونیکی در صنعت برق و الکترونیک به کار گرفته می شود که 

  به همراه محافظ تابلویی ارائه می شود.

  ولت متر و محافظ ولتاژ تابلویی 96

 • کنترل ولتاژ تکفاز (محافظ کنتاکتور)

  کنترل ولتاژ تکفاز (محافظ کنتاکتور

  این نوع از دستگاه ها به عنوان محافظ به کار گرفته می شوند که برای محافظت کنتاکتورها و سایر دستگاه های تکفاز در مقابل کاهش و یا افزایش میزان

  ولتاژ به کار می روند تا آسیبی به سیستم وارد نشود. 

  کنترل ولتاژ تکفاز (محافظ کنتاکتور)

 • تایمر

  تایمر

  یکی از ابزارهایی می باشد که در بیشتر صنایع کاربرد دارند و به عنوان یک زمان سنج عمل می کنند. این وسیله دارای رنج های زمانی بالایی می باشد.

  تایمر

 • اینورتر

  اینورتر

  سیستم الکتریکی تبدیل برق تناوبی به برق مستقیم میباشد. این ابزار ها جز سیستم های کنترل مدار الکتریکی است.