سنگ فرز آهنی

سنگ فرز آهنی

از این وسیله نیز جهت ایجاد سایش برروی قطعات فلزی استفاده می شود و می توان از آن به عنوان سمباده زنی نیز استفاده کرد..

سنگ فرز آهنی

سنگ فرز آهنی 

( یک محصول وجود دارد. )