اره عمود بر

اره عمود بر

از این دستگاه جهت برش دادن انواع مختلف قطعه های فلزی ، چوبی ، پلاستیکی و ... به کار برده می شود که دارای سه تیغه ی مجزا برای 

برش دادن این کالا می باشد. این محصول دارای تایمر بوده و می تواند با استفاده از کلید سوئیچ دستگاه را کنترل نماید.

اره عمود بر

اره عمود بر 

( یک محصول وجود دارد. )