اره آتشی تک فاز

اره آتشی تک فاز

اره آتشی که برای برش دادن انواع قطعه های فلزی به کار برده می شوند در انواع مختلفی به تولید می رسند که تک فاز یکی از این انواع می باشد.

اره آتشی تک فاز

اره آتشی تک فاز 

( یک محصول وجود دارد. )