بالابرساختمانی ظرفیت 150 لیتری

بالابرساختمانی ظرفیت 150 لیتری

از این نوع دستگاه ها برای بالابردن تجهیزات و مواد به طبقات بالا استفاده می شود که از 150 تا 300 لیتر ظرفیت انتقال دارند.

بالابرساختمانی ظرفیت 150 لیتری

بالابرساختمانی ظرفیت 150 لیتری 

( یک محصول وجود دارد. )