لوله خم کن

لوله خم کن

این نوع از ابزار جهت خم کردن انواع لوله های مسی ، برنجی ، آلومینیومی و ... در صنعت به کار برده می شود. این دستگاه در انواع مختلفی 

به تولید می رسند.

لوله خم کن

لوله خم کن 

( 4 محصول وجود دارد )