نشت یاب مخصوص آب (حرفه ای)

نشت یاب مخصوص آب (حرفه ای)

این نوع از دستگاه های نشت یاب نیز دارای قابلیت تشخیص نشتی آب از لوله های فشار قوی هستند که به صورت دقیق و حرفه ای این کار را انجام می دهند.

نشت یاب مخصوص آب (حرفه ای)

نشت یاب مخصوص آب (حرفه ای) 

( یک محصول وجود دارد. )