نشت یاب

نشت یاب

از این نوع دستگاه های کوچک جهت پیدا کردن انواع نشتی های آب و گاز از هر نوع لوله ی تحت فشاری می باشد که به صورت آنالوگ کار می کنند.

نشت یاب

نشت یاب 

( 3 محصول وجود دارد )

زیرشاخه ها

 • نشت یاب مخصوص آب (ساده)

  نشت یاب مخصوص آب (ساده)

  این نوع از دستگاه جهت تشخیص نشتی هرگونه لوله للوله تحت فشاری طراحی شده است. همچنین این دستگاه دارای قابلیت تشخیص نشت یابی

  به صورت نقطه ای و یا منطقه ای می باشد.

  نشت یاب مخصوص آب (ساده)

 • نشت یاب مخصوص آب (حرفه ای)

  نشت یاب مخصوص آب (حرفه ای)

  این نوع از دستگاه های نشت یاب نیز دارای قابلیت تشخیص نشتی آب از لوله های فشار قوی هستند که به صورت دقیق و حرفه ای این کار را انجام می دهند.

  نشت یاب مخصوص آب (حرفه ای)

 • نشت یاب گاز HRS

  نشت یاب گاز HRS

  این نوع از دستگاه های نشت یابی جهت تشخیص نشت یابی انواع گازهای CNG /CO2/CO و .... مورد استفاده قرار می گیرند.

  نشت یاب گاز HRS