پرچ کن های لوله مسی

پرچ کن های لوله  مسی 

پرچ کن ها نیز یکی دیگر از سایر انواع ابزارآلاتی هستند که جهت ایجاد سوراخ و پرچ برروی لوله ها و نیز فلزات به کار می روند.

پرچ کن های لوله مسی

پرچ کن های لوله مسی  

( 6 محصول وجود دارد )