آچار و اتصالات لوله پلی اتیلن

آچار و اتصالات لوله پلی اتیلن

نمونه ای از ابزارآلات صنعتی می باشد که در صنعت اتصالات برای نگهداشتن لوله ها و نیز باز و بسته کردن انواع اتصالات آن ها به کار برده می شوند.

آچار و اتصالات لوله پلی اتیلن

آچار و اتصالات لوله پلی اتیلن 

( یک محصول وجود دارد. )