لوله برهای مسی مدل LB-02

لوله برهای مسی مدل LB-02

این نوع از محصولات نیز ابزاری برای برش دادن لوله هایی از جنس مسی و آلومینیومی می باشند که قابلیت برش دادن لوله هایی با سایز قطر

3 ال 50 میلی متر را شامل می باشند.

لوله برهای مسی مدل LB-02

لوله برهای مسی مدل LB-02 

( 2 محصول وجود دارد )