قیچی برش لوله A52

قیچی برش لوله A52

از این نوع قیچی های برش برای برش دادن انواع لوله ها و اتصالات از جنس پلی پروپیلن به رنگ های سفید و سبز استفاده می کنند.

این نوع از محصول از جنس بدنه ی آلومینیومی به تولید می رسد.

قیچی برش لوله A52

قیچی برش لوله A52 

( یک محصول وجود دارد. )