قیچی برش لوله اتوماتیک D508

قیچی برش لوله اتوماتیک D508

از این نوع ابزار برای برش دادن لوله های پلی پروپیلن استفاده می شود که دارای حالت برگشت اتومات هستند و از جنس آلومینیوم به تولید می رسند.

قیچی برش لوله اتوماتیک D508

قیچی برش لوله اتوماتیک D508 

( یک محصول وجود دارد. )