قیچی برش لوله اتومات مدل B507

قیچی برش لوله اتومات مدل B507

از این دستگاه برای برش دادن انواع لوله های سبزی و سفید از جنس پلی پروپلین استفاده می کنند. این نوع از قیچی های برش 

از جنس آلومینیومی و تیغه های از جنس استیلی به تولید می رسند.

قیچی برش لوله اتومات مدل B507

قیچی برش لوله اتومات مدل B507 

( یک محصول وجود دارد. )