قیچی برش لوله مدل A509

قیچی برش لوله  مدل A509

از این قیچی ها جهت برش دادن لوله های سبز و سفید از جنس پلی پروپلین استفاده می کنند که این مدل به صورت دستی بوده و 

حالت برگشت اتومات دارد.

قیچی برش لوله مدل509

قیچی برش لوله مدل A509 

( یک محصول وجود دارد. )