پرس شارژی تفنگی مدل REMS

پرس شارژی تفنگی مدل REMS

این نوع از دستگاه های پرس به صورت شارژی به تولید می رسند و دارای دکمه ی پاوری با قدرت 7 تن می باشند که 

قابلیت شارژ شدن را داشته و قادر به پرس کردن لوله های با قطر سایز 16 تا 63 میلی متر می باشند.

REMS

پرس شارژی تفنگی مدل REMS 

( یک محصول وجود دارد. )