پرس هیدرولیک لوله پنج لایه ثابت فشار قوی

پرس هیدرولیک لوله پنج لایه ثابت فشار قوی

این دستگاه نیز نوعی دستگاه پرس لوله است که به شکل هیدرولیک دستی به کار برده می شود و به صورت فشار قوی مورد استفاده قرار می گیرد.

این دستگاه قابلیت پرس کردن لوله های با قطر سایز 16 الی 32 میلی متر به صورت فشار قوی را شامل می باشند.

پرس هیدرولیک لوله پنج لایه ثابت فشار قوی

پرس هیدرولیک لوله پنج لایه ثابت فشار قوی 

( یک محصول وجود دارد. )