پرس هیدرولیک لوله پنج لایه ثابت مینی

پرس هیدرولیک لوله پنج لایه ثابت مینی

این نوع از دستگاه های پرس به صورت هیدرولیک دستی به کار برده می شوند که در سایز مینی به مرحله ی تولید می رسند و قابلیت 

پرس کردن لوله های با سایز قطر 16 الی 32 میلی متر را شامل می باشند.

پرس هیدرولیک لوله پنج لایه ثابت مینی

پرس هیدرولیک لوله پنج لایه ثابت مینی 

( یک محصول وجود دارد. )