پرس هیدرولیک دستی لوله پنج لایه ثابت متوسط

پرس هیدرولیک دستی لوله پنج لایه ثابت متوسط

این نوع از دستگاه های پرس لوله که به صورت ثابت می باشند در سایز مینی به تولید می رسند که کاربرد آن ها به شکل هیدرولیک دستی می باشد.

این دستگاه قابلیت پرس ردن لوله ها را در سایز قطر 16 الی 32 میلی متر را شامل می باشد.

پرس هیدرولیک دستی لوله پنج لایه ثابت متوسط

پرس هیدرولیک دستی لوله پنج لایه ثابت متوسط 

( یک محصول وجود دارد. )