پرس لوله پنج لایه هیدرولیک دستی

پرس لوله پنج لایه هیدرولیک دستی

این نوع از دستگاه های پرس لوله به صورت هیدرولیک دستی به کار گرفته می شوند که در انواع مختلفی چون ثابت و مینی به تولید می رسند.

این دسته از دستگاه های پرس لوله قابلیت پرس کردن لوله های با قطر 16 الی 32 میلی متر را شامل می باشند.

پرس لوله پنج لایه هیدرولیک دستی

پرس لوله پنج لایه هیدرولیک دستی 

( 3 محصول وجود دارد )

زیرشاخه ها

 • پرس هیدرولیک دستی لوله پنج لایه ثابت متوسط

  پرس هیدرولیک دستی لوله پنج لایه ثابت متوسط

  این نوع از دستگاه های پرس لوله که به صورت ثابت می باشند در سایز مینی به تولید می رسند که کاربرد آن ها به شکل هیدرولیک دستی می باشد.

  این دستگاه قابلیت پرس ردن لوله ها را در سایز قطر 16 الی 32 میلی متر را شامل می باشد.

  پرس هیدرولیک دستی لوله پنج لایه ثابت متوسط

 • پرس هیدرولیک لوله پنج لایه ثابت مینی

  پرس هیدرولیک لوله پنج لایه ثابت مینی

  این نوع از دستگاه های پرس به صورت هیدرولیک دستی به کار برده می شوند که در سایز مینی به مرحله ی تولید می رسند و قابلیت 

  پرس کردن لوله های با سایز قطر 16 الی 32 میلی متر را شامل می باشند.

  پرس هیدرولیک لوله پنج لایه ثابت مینی

 • پرس هیدرولیک لوله پنج لایه ثابت فشار قوی

  پرس هیدرولیک لوله پنج لایه ثابت فشار قوی

  این دستگاه نیز نوعی دستگاه پرس لوله است که به شکل هیدرولیک دستی به کار برده می شود و به صورت فشار قوی مورد استفاده قرار می گیرد.

  این دستگاه قابلیت پرس کردن لوله های با قطر سایز 16 الی 32 میلی متر به صورت فشار قوی را شامل می باشند.

  پرس هیدرولیک لوله پنج لایه ثابت فشار قوی