پرس هیدرولیک لوله پنج لایه گردان فشار قوی

پرس هیدرولیک لوله پنج لایه گردان فشار قوی

این نوع از دستگاه های پرس لوله  به صورت هیدرولیکی به کار گرفته می شوند که قادر به پرس کردن لوله هایی در سایز 16 تا 32 میلی متری می باشند

که از فولاد سخت شده به تولید می رسند.

پرس هیدرولیک لوله پنج لایه گردان فشار قوی

پرس هیدرولیک لوله پنج لایه گردان فشار قوی 

( یک محصول وجود دارد. )