پرس دستی لوله پنج لایه هیدرولیک گردان CH

پرس دستی لوله پنج لایه هیدرولیک گردان CH

این نوع از دستگاه های پرس نیز به صورت دستی هیدرولیکی به حالت گردان مورد استفاده قرار می گیرند که قابلیت پرس کردن
لوله های با قطر 16 تا 32 میلی متر را دارا می باشند.

پرس دستی لوله پنج لایه هیدرولیک گردان CH

پرس دستی لوله پنج لایه هیدرولیک گردان CH 

( یک محصول وجود دارد. )