پرس دستی و هیدرولیک لوله پنج لایه

پرس دستی  و هیدرولیک لوله پنج لایه

این نوع از دستگاه های پرس به صورت هم دستی و هم هیدرولیکی کاربرد دارند که از جنس فولاد سخت شده به تولید می رسند و 

در سه نوع مختلف کاربرد دارند. این محصول با قدرت پمپ های متفاوتی در صنعت عرضه می شود.

پرس دستی و هیدرولیک لوله پنج لایه

پرس دستی و هیدرولیک لوله پنج لایه 

( 3 محصول وجود دارد )

زیرشاخه ها

 • پرس دستی لوله پنج لایه خارجی

  پرس دستی لوله پنج لایه خارجی

  این نوع از دستگاه پرس به صورت دستی به کار گرفته می شود که توسط ورق های لیزیک شده آهنی به تولید می رسند و می توانند لوله هایی

  با قطر 16 و 20 و 25 و 32 میلی متر را پرس کنند.

  پرس دستی لوله پنج لایه خارجی

 • پرس دستی لوله پنج لایه هیدرولیک گردان CH

  پرس دستی لوله پنج لایه هیدرولیک گردان CH

  این نوع از دستگاه های پرس نیز به صورت دستی هیدرولیکی به حالت گردان مورد استفاده قرار می گیرند که قابلیت پرس کردن
  لوله های با قطر 16 تا 32 میلی متر را دارا می باشند.

  پرس دستی لوله پنج لایه هیدرولیک گردان CH

 • پرس هیدرولیک لوله پنج لایه گردان فشار قوی

  پرس هیدرولیک لوله پنج لایه گردان فشار قوی

  این نوع از دستگاه های پرس لوله  به صورت هیدرولیکی به کار گرفته می شوند که قادر به پرس کردن لوله هایی در سایز 16 تا 32 میلی متری می باشند

  که از فولاد سخت شده به تولید می رسند.

  پرس هیدرولیک لوله پنج لایه گردان فشار قوی