پرس دستی لوله پنج لایه مدل PD322

پرس دستی لوله پنج لایه مدل PD322

این دستگاه پرس به صورت دستی برای پرس لوله های سایز 16 تا 32 میلی متر با گیرایی 16 تا 40 میلی متر به کار گرفته می شود.

پرس دستی لوله پنج لایه مدل PD322

پرس دستی لوله پنج لایه مدل PD322 

( یک محصول وجود دارد. )