دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک

این نوع از دستگاه ننیز مختص جوشکاری لوله های پلی اتیلنی  می باشد که معمولا در شبکه های آبرسانی به کار می روند

و تفاوت آن ها با نوع دستی در میزان قدرت و کارایی می باشد که بیشتر از نوع دستی است. به همراه این دستگاه جوش

جعبه ابزاری ارائه می شود که درون آن دفترچه ی راهنمایی برای آموزش صحیح نحوه ی اصتاده کردن از دستگاه قرار داده

شده است و نیز یک دست لباس کار برای شروع کار قرار داده می شود و البته بجز اقلام نام برده شده آچارهایی کاربردی

برای انجام عمل جوشکاری درون همین جعبه گذاشته شده است.

دستگاه جوش نیمه هیدرولیک

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 

( 5 محصول وجود دارد )