دستگاه جوش پلی اتیلن دستی

دستگاه جوش پلی اتیلن دستی

از این دستگاه های جوش جهت جوشکاری لوله های پلی اتیلن در صنعت به کار می رود که به صورت تمام دستی بوده و قابلیت

جوش زدن  لوله ها و اتصالات پلی اتیلنی را در سایزهای 50 تا 160 را دارا می باشند.

دستگاه جوش دستی

دستگاه جوش پلی اتیلن دستی 

( 2 محصول وجود دارد )