بالابر ساختمانی

بالابر ساختمانی

از بالابرها برای موارد بسیاری استفاده می شود که به عنوان مثال می توان به صنعت ساخت و ساز اشاره کرد. در ساختمان ها برای انتقال مواد و مصالح

بین طبقات ساختمان از این بالابرها استفاده می کنند تا کارها سریع تر و با دقت بیشتری انجام شود. 

بالابرها به دو صورت تک فاز و سه فاز کاربرد دارند که بسته به درخواست مشتری موتور برروی آن ها مونتاژ می شود.

بالابر ساختمانی

بالابر ساختمانی 

( 2 محصول وجود دارد )