دستگاه های جوش الکتروفیوژن

دستگاه های جوش الکتروفیوژن

یکی از انواع دستگاه های جوش مدل الکتروفیوژن می باشد که قابلیت اتصال انواع لوله ها را با قطرهای متفاوت دارد و 

نیز شامل قابلیتی می باشند که مشخصات بارکدی را به صورت دستی و یا توسط قلم بارکد خوان ارائه کنند.

دستگاه های جوش الکتروفیوژن

دستگاه های جوش الکتروفیوژن 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )