چرخ دنده مدول سایز4

چرخ دنده مدول سایز4

چرخ دنده ها یکی از انواع تجهیزات جانبی سیستم های انتقال می باشند  که در سایزها و تعداد دنده های متفاوتی به تولید می رسند.

چرخ دنده ها در انواع مختلفی چون مدول ها به تولید می رسند که وظیفه ی انتقال نیروی گشتاور به نیروی دورانی از محوری به محور 

دیگر می باشد.

چرخ دنده

چرخ دنده مدول سایز4 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )