چرخ دنده مدول سایز 3

چرخ دنده مدول سایز 3

چرخ دنده مدول در انواع سایزهای مختلفی در صنعت به تولید می رسد که عمده کاربرد آن در صنعت سیستم های انتقال می باشد.

مدول یکی از این انواع می باشد که وظیفه ی انتقال نیروی گشتاور را به نیروی دورانی چرخشی دارد و با قطرها و گام های متفاوتی 

مورد استفاده قرار می گیرد.

چرخ دنده مدول

چرخ دنده مدول سایز 3 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )