چرخ دنده مدول سایز 2 تا 2.5

چرخ دنده مدول سایز 2 تا 2.5

چرخ دنده های مدول یکی از انواع چرخ دنده های موجود در صنعت ساخت و تولید سیستم های انتقال می باشد که 

در انواع سایزهای مختلفی در این صنعت کاربرد دارد. وظیفه ی این چرخ دنده انتقال نیروی گشتاور به نیروی دورانی 

می باشد که به همین دلیل به مدول نام گرفته است.

چرخ دنده مدول

چرخ دنده مدول سایز 2 تا 2.5 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )