چرخ دنده شانه ای سایز 4 با ابعاد 30*30

چرخ دنده شانه ای سایز 4 با ابعاد 30*30

چرخ دنده ها در انواع مختلفی همچون شانه ای در صنعت به تولید می رسند که عمده کاربرد آن ها در بخش سیستم های انتقال موادغذایی 

می باشد که از تسمه های مدولار استفاده می کنند.

چرخ دنده شانه ای

چرخ دنده شانه ای سایز 4 با ابعاد 30*30 

( یک محصول وجود دارد. )