چرخ دنده شانه ای سایز 3 با ابعاد 30*30

چرخ دنده شانه ای سایز 3 با ابعاد 30*30

چرخ دنده ها یکی از تجهیزات صنعتی سیستم های انتقال همچون مدولارها می باشند که در انواع مختلفی همچون شانه ای به تولید 

می رسند که در تعداد دندانه ها با هم تفاوت دارند. معمولا این چرخ دندانه ها از جنس فلزی ساخته می شوند.

چرخ دنده شانه ای

چرخ دنده شانه ای سایز 3 با ابعاد 30*30 

( یک محصول وجود دارد. )