چرخ دنده شانه ای سایز 2.5 با ابعاد 20*20

چرخ دنده شانه ای سایز 2.5 با ابعاد 20*20

چرخ دنده ها به عنوان انتقال  دنده ی نیروی گشتاور خطی از یک محور به یک محور دیگر یکی از تجهیزات صنعتی نوارنقاله ها  به شمار می رود که

در انواع سایزهای مختلفی به کار گرفته می شود و شانه ای یکی از این انواع می باشد.

چرخ دنده

چرخ دنده شانه ای سایز 2.5 با ابعاد 20*20 

( یک محصول وجود دارد. )