چرخ دنده شانه ای سایز 1.5 با ابعاد 20*20

چرخ دنده شانه ای سایز 1.5 با ابعاد 20*20

چرخ دنده ها بخشی از ساختار کلی سیستم های انتقال هستند که معمولا در بخش انتقال موادغذایی کاربرد دارند و به صورت دندانه ای 

به تولید می رسند که شبیه به یک شانه می باشد و به همین دلیل به چرخ دنده شانه ای معروف می باشند.

چرخ دنده شانه ای سایز 1.5 با ابعاد 20*20 

( یک محصول وجود دارد. )