چرخ دنده شانه ای

چرخ دنده شانه ای

چرخ دنده ها یکی دیگر از تجهیزات جانبی سیستم های انتقال هستند که در انواع مختلفی چون شانه ای موجود می باشند.

انواع این محصول طبق تعداد دندانه هایی است که به فاصله ی مشخصی از یکدیگر قرار می گیرند. 

دنده شانه ای

چرخ دنده شانه ای 

( 6 محصول وجود دارد )