کوپلینگ ucc سایز 42

کوپلینگ ucc سایز 42

یکی از انواع مختلف کوپلینگ ها نوع ucc می باشد که همچون سایر انواع خود ، در سایزهای مختلفی به تولید رسیده و 

مورد استفاده قرار می گیرند. معمولا این محصول به صورت خاردار به کار برده می شود.

کوپلینگ

کوپلینگ ucc سایز 42 

( 5 محصول وجود دارد )