کوپلینگ ucc سایز 24

کوپلینگ ucc سایز 24

کوپلینگ ها انواع مختلفی دارند که هر کدام از آن ها در صنعتی به کار برده می شوند و ساختاری متفاوت دارند. کوپلینگ یو سی سی 

یکی از انواع این محصول می باشد که به صورت خاردار تولید می شود.

کوپلینگ

کوپلینگ ucc سایز 24 

( 5 محصول وجود دارد )