کوپلینگ ucc

کوپلینگ ucc

کوپلینگ ها یکی از قطعات صنعتی می باشند که در صنعت در انواع مختلفی همچون ucc در صنعت به تولید می رسند.

کوپلینگ یو سی سی به صورت خاردار و در انواع سایزهای مختلفی به کار می برند.

کوپلینگ

کوپلینگ ucc 

( 5 محصول وجود دارد )

زیرشاخه ها

 • کوپلینگ ucc سایز 24

  کوپلینگ ucc سایز 24

  کوپلینگ ها انواع مختلفی دارند که هر کدام از آن ها در صنعتی به کار برده می شوند و ساختاری متفاوت دارند. کوپلینگ یو سی سی 

  یکی از انواع این محصول می باشد که به صورت خاردار تولید می شود.

  کوپلینگ

 • کوپلینگ ucc سایز 28

  کوپلینگ ucc سایز 28

  این نوع از کوپلینگ ها یکی از انواع این محصول می باشد که در صنعت هیدرولیکی به کار گرفته می شوند. این نوع از کوپلینگ 

  به صورت خاردار به کار گرفته می شود.

  کوپلینگ

 • کوپلینگ ucc سایز 42

  کوپلینگ ucc سایز 42

  یکی از انواع مختلف کوپلینگ ها نوع ucc می باشد که همچون سایر انواع خود ، در سایزهای مختلفی به تولید رسیده و 

  مورد استفاده قرار می گیرند. معمولا این محصول به صورت خاردار به کار برده می شود.

  کوپلینگ

 • کوپلینگ ucc سایز 55

  کوپلینگ ucc سایز 55

  یکی از قطعات صنعتی کوچک ولی کاربردی در صنایع هیدرولیکی کوپلینگ مدل یو سی سی می باشد که یکی از انواع این محصول

  در این صنعت می باشد که در سایزهای مختلفی به تولید می رسد.

  کوپلینگ

 • کوپلینگ ucc سایز 60

  کوپلینگ ucc سایز 60

  کوپلینگ ها قطعات صنعتی کوچکی می باشند که کاربردی مهم و به خصوص دارند و در انواع مختلفی همچون یو سی سی ها در صنعت

  به کار برده می شوند که سایزهای مختلفی از آن ها در این فروشگاه در دسترس می باشد.

  کوپلینگ