کوپلینگ KB سایز 350

کوپلینگ KB سایز 350

کوپلینگ های KB بیشترین کاربرد را نسبت به سایر انواع خود دارند که عمده ترین دلیل آن برخورداری از طول کمتر می باشد که 

همین امر باعث کاربرد بیشتر این محصول شده است که از بدنه ی چدنی خاکستری ساخته شده است.

کوپلینگ

کوپلینگ KB سایز 350 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )