کوپلینگ KB سایز 315

کوپلینگ KB سایز 315

کوپلینگ KB یکی از انواع این محصول می باشد که به شکل پنجره ای کاربرد دارد و از بدنه ی چدنی خاکستری ساخته شده است.

این محصول به دلیل طول کمتری که دارد کاربرد بیشتری در این زمینه دارد.

کوپلینگ

کوپلینگ KB سایز 315 

( یک محصول وجود دارد. )