کوپلینگ KB سایز 280

کوپلینگ KB سایز 280

یکی از قطعات جانبی ای که در صنعت پمپ سازی به کار گرفته می شود که در انواع مختلفی چون KB ها به کار برده می شود.

یکی از مزایای این نوع از محصول برخورداری از طول کمتر می باشد که باعث کاربرد بالای آن شده است.

کوپلینگ

کوپلینگ KB سایز 280 

( یک محصول وجود دارد. )